Burgers maken omgeving groener en socialer

Magazine cover

Natuurgebied Wasven in Eindhoven

Meer weten?

wasven.nl

j

Meer weten?

wasven.nl

k

“Er is steeds meer belangstelling uit het
hele land voor onze aanpak. We hebben pro-fessionals in dienst met zowel horecaervaring als zorgbegeleiding. Zo’n 80 vrijwilligers en 40 mensen met een verstandelijke beperking werken
in de Wasvenboerderij.”

‘Een feestje’
Zoals medewerkster Mary Ann Schepers. Ze werkt inmiddels ruim 3 jaar in de keuken en de bediening. “Elke dag hier werken is een feestje. Het is heel
erg leuk om samen met de koks aan het werk te
zijn. Er wordt elke dag op ons gerekend. We hebben allemaal veel plezier in wat we doen. Of dat nou in de keuken is, in de bediening van het restaurant,
in de bakkerij of in de tuin. We moeten het samen met de begeleiders en medewerkers doen. En we moeten ook lief zijn voor elkaar.”

‘Werken hier is een feestje’

Er wordt elke dag
op ons gerekend.’

MARY ANN SCHEPERS

Terug

Terug

‘Werken hier
is een feestje’

Lees meer

‘Werken hier
is een feestje’

Lees meer

De tegenoverliggende natuurlijke
akkers zijn hersteld, zodat het res-
taurant groenten en graan van
eigen bodem gebruikt.

Gevarieerd werk
Het Wasven levert daarmee beheer
en behoud van de groene omgeving
aan de rand van de stad. Én gevari-
eerd werk voor een bijzondere
doelgroep. Alfred van Kempen
hoopt dat er vergelijkbare initiatie-
ven ontstaan, van onderop.

In de kasteeltuin, achter de boer-
derij, staat een aantal bijzondere bomen. Pronkstuk is een plataan van 350 jaar oud. In het kasteelbos verzorgen vrijwilligers educatieve activiteiten voor jong en oud. Op het terrein is ook een tuinderij te vinden, waar ondernemers streekproducten aanbieden. De tuinderij werd aangelegd in het kader van Pure Hubs, een initiatief dat stad en platteland met elkaar verbindt.

Groenten en graan
van eigen bodem

Terug

Terug

Van eigen bodem

Lees meer

Van eigen bodem

Lees meer

Het doel was het behoud van de beukenlaan,
want de gemeente wilde de bomen rooien. De actiegroep zorgde voor draagvlak, een herstel-
plan en een deel van de financiën voor het herstel van de laan. “Een subsidieaanvraag bracht ons in contact met de provincie Noord-Brabant. Het zorgde voor het bijsturen van onze ideeën”, aldus Van Kempen, nu bestuurder van het Wasven.

Pronkstuk
Inmiddels bruist het in het gebied van de
activiteiten. Het terrein herbergt een bakkerij,
een koffiebranderij en een restaurant. Er wordt vooral gewerkt met biologische seizoens- en streekproducten. Er is een boerderijspeeltuin en
een jeu de boules baan aangelegd. De funderingen van het voormalige kasteel zijn gemarkeerd door een beukenhaag.

Gebied bruist van activiteiten

Ook in de bakkerij wordt gewerkt
met biologische producten.

Op het terrein is ook een tuinderij te vinden
met streekproducten van ondernemers.

In het restaurant wordt vooral gewerkt met
biologische seizoens- en streekproducten.

Mary Ann Schepers is een van de
medewerkers met een verstandelijke beperking.

Het terrein van het Wasven herbergt onder meer
een bakkerij, een koffiebranderij en een restaurant.

Terug

Terug

Er is steeds meer belangstelling voor onze aanpak.’

ALFRED VAN KEMPEN

Gebied bruist van activiteiten

Lees meer

Gebied bruist
van activiteiten

Lees meer

generatie die hier hadden gekust, gespeeld of beukennootjes ge-
zocht.

Nieuwe wijk
De gemeente Eindhoven kocht
het gebied in de jaren 90. De bestemming: een nieuwe wijk
vlak langs de beukenlaan. Van Kempen: “De beukenlaan heeft flink geleden van de nieuwbouw, vooral van het zware bouwverkeer. Als reactie daarop richtten we vanuit de Tongelrese bevolking actiegroep ‘De Beuk Erin’ op.”

Oorspronkelijk heette het gebied
de Hooge Heide, met daarin het
Wasven. In dit ven werden voor
het scheren de schapen gewassen
In 1850 herrees op het landgoed
een kasteeltje, samen met een
landgoedbos en boerderij. Inclu-
sief beukenlaan. Het gebied stond
symbool voor de oudere en jonge

Groendomein Wasven – een
gebied van 20 hectaren – ligt ingeklemd tussen de autoweg
en spoorlijn van Eindhoven
naar Helmond.

Op de bres voor
de beukenlaan

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

ruimtelijke ontwikkeling, cultuurhistorie, natuur, leefbaarheid en economie samenkomen.“Ons doel was en is mensen betrekken
bij hun leefomgeving”,
zegt kartrekker Alfred van Kempen.

Het verhaal van actiegroep ‘De Beuk Erin’ lijkt op een spannend jongensboek. Maar dan over een burger-initiatief dat uitgroeide tot een professionele, maat-
schappelijke onderneming. Een organisatie, waarin

MENSEN BETREKKEN BIJ HUN LEEFOMGEVING

Natuur

http://www.wasven.nl/

http://www.wasven.nl/

Brabant Magazine 21 | Nul Verkeersdoden

Brabant Magazine 21 | Colofon

Technology by MagStream Real Time Publishing