Nul Verkeersdoden

Magazine cover

Sociale media kosten levens op de weg

Dat is nog steeds zo. Een Shotgun is degene
die op de bijrijdersstoel zit. Hij zorgt ervoor dat
de (jonge) chauffeur zijn aandacht op de weg
kan houden. De bijrijder neemt de telefoon
aan, bedient de navigatie, regelt de muziek
en zorgt ervoor dat vrienden achterin de
chauffeur niet afleiden. Als Shotgun heb je naast
verantwoordelijkheid heel wat voordelen. Zo
heb je de beste zitplaats in de auto en bepaal je
welke muziek er wordt gedraaid. Samen met de
bestuurder zorg jij voor een 100% veilig verloop
van de rit. Een belangrijke taak. De Shotgun is
en blijft de beste maat van de bestuurder.

In het Wilde Westen reed hij al mee met
paard en wagen. Hij zat op de bok naast
de bestuurder en hield met zijn geweer de struikrovers op afstand. Alleen met een
Shotgun kwam je veilig thuis.

BIJRIJDER

als Shotgun

Meer weten?

nulverkeersdodenbrabant.nl

j

Meer weten?

nulverkeersdodenbrabant.nl

k

Terug

Terug

Als ze tijdens het autorijden
het beeldscherm niet aanraken,
krijgen ze een beloning. Uit
onderzoek onder 600 automobi-
listen tussen 18 en 24 jaar moet
blijken of ze het gebruik van de
mobiele telefoon achter het
stuur kunnen laten. Jongeren
veroorzaken 5 tot 7 keer meer verkeersongevallen dan ervaren

weggebruikers. Het gebruik van
de mobiele telefoon achter het
stuur speelt een grote rol.
Bijna de helft van de Neder-
landse jongeren is achter het
stuur met z’n smartphone bezig.
84% is zich er wel degelijk van
bewust dat dit levensgevaarlijk
is. Met dit experiment onder-
zoekt Interpolis samen met
Stichting Wetenschappelijk
Onderzoek Verkeersveiligheid
(SWOV) of de AutoFocus-app
bijdraagt aan een veiliger rijge-
drag. De app is te downloaden
via de App Store.

De AutoFocus-app van
Interpolis stimuleert (jonge)
bestuurders om hun smart-
phone niet te gebruiken in
de auto.

AUTOFOCUS-APP

beloont bestuurder

Bijrijder als
Shotgun

Lees meer

Bijrijder als
Shotgun

Lees meer

Terug

Terug

Want voor jongeren is hun mobieltje hun alles.
De hele dag door delen ze met vrienden wat ze meemaken. Een fotootje, een appje, een update;
leuk en zó gedaan. Maar even niet als je aan
het fietsen bent. Met de telefoon in Fietsmodus
blijf je bereikbaar. Door tijdens het fietsen geen
gebruik van je mobieltje te maken, spaar je via
de app punten. Hoe langer je van je telefoon
afblijft, hoe meer punten je verzamelt en hoe
hoger de kans op prijzen. In Fietsmodus ga je
een stuk veiliger door het verkeer. De app is
via de App Store te downloaden.

De Fietsmodus-app is vooral voor jongeren bedoeld. Met gebruik van deze app gaan ze
een stuk veiliger door het verkeer.

SPAARPUNTEN

via Fietsmodus-app

AutoFocus-app
beloont bestuurder

Lees meer

AutoFocus-app
beloont bestuurder

Lees meer

Terug

Terug

Ook deze keer worden weg-
gebruikers uitgedaagd om
zelf in actie te komen. Het
doel: mensen bewust maken
van hun eigen gedrag in het
verkeer. Want 90% van alle
verkeersongelukken is te
wijten aan menselijk gedrag.

Bekende Brabanders
Bekende Brabanders nemen
het voortouw. Ex-topsporter

Leontien van Moorsel, caba-
retière Carolien Borgers en
acteur Marcel Musters maak-
ten een ‘filmselfie’. Hierin
beloven ze om geen telefoon
te gebruiken in het verkeer.
Zij riepen ieder weer 2 andere
BB’ers op om hetzelfde te doen
en delen de filmpjes op social
media. Het streven is om een
sneeuwbaleffect te creëren à
la de ‘Ice Bucket Challenge’.
Verder kunnen Brabanders
meedoen aan een test, quiz
of spel. Begin juni is er een
‘Let jij ook op’-actieweek.
En er zijn hulpmiddelen om
de verkeersveiligheid op te
krikken.

‘Help Brabant op weg naar
Nul verkeersdoden’ startte
in 2012. Dit 5e campagnejaar
staat in het teken van
alertheid onder het motto
‘Let jij ook op?’.

ALERTHEID CENTRAAL

in campagne

FACTS & FIGURES

Fietsmodus-app

Lees meer

Fietsmodus-app

Lees meer

Terug

Terug

Verkeer

Elke verkeersdode is er een
te veel. Dat is het motto van
de doorlopende campagne
‘Help Brabant op weg naar Nul verkeersdoden’. In 2014 steeg
het aantal dodelijke slachtoffers licht. Oorzaak: toenemend social-media-verkeer in het verkeer.

SOCIALE MEDIA KOSTEN
LEVENS OP DE WEG

Lees meer

Lees meer

Video overslaan

Video overslaan

x

x

http://nulverkeersdodenbrabant.nl/

Brabant Magazine 21 | Interactief

Brabant Magazine 21 | Het Wasven

Technology by MagStream Real Time Publishing