De kracht van erfgoed

Magazine cover

Herbestemming iconische gebouwen

Meer weten?

brabant.nl

j

Meer weten?

brabant.nl

k

Wethouder Berend de Vries over NS Werkplaats

‘CRISIS LEIDDE TOT
SWITCH IN DENKEN’

Wethouder Berend de Vries over NS Werkplaats

‘CRISIS LEIDDE TOT
SWITCH IN DENKEN’

Oude gebouwen van nieuwe functies voorzien is
steeds meer ‘het nieuwe bouwen’. Ruimtegebruik
verandert en de veranderende economie zorgt voor
steeds meer leegstand. Met de Erfgoedfabriek
speelt de provincie hierop in. Door erfgoedcom-
plexen als het ware ‘om te scholen’, ontstaat
nieuwe bedrijvigheid en worden de complexen
gered van de slopershamer.

Expositie
In de expositie ‘de Erfgoedfabriek presenteert’
komen verhalen van deze en andere erfgoed-
complexen tot leven. Dat gebeurt vanaf dit voor-
jaar in de CHV in Veghel, nog een project van de
Erfgoedfabriek. De expositie geeft een kijkje in
het verleden van Brabant en deelt persoonlijke
verhalen van bijvoorbeeld fabrieksarbeiders en
zusters. Iedere werkdag gratis te bezoeken.

‘OMSCHOLING’ VAN ERFGOEDCOMPLEXEN

Terug

Terug

ondernemer Jan Burgmans over weverij De Ploeg

‘HET MOOISTE
PAND TER WERELD’

ondernemer Jan Burgmans over weverij De Ploeg

‘HET MOOISTE
PAND TER WERELD’

'Omscholing’
van erfgoed

Lees meer

'Omscholing’
van erfgoed

Lees meer

(kloosters en kerken), innovatief
Brabant (waaronder industriële
gebouwen), bevochten Brabant
(militair erfgoed) en bestuur-
lijk Brabant (kastelen en
landgoederen). Deze verhaallijnen
geven richting. Wat willen we over
50 jaar nog kunnen vertellen?
Daarom startte de provincie in
2010 de Erfgoedfabriek. Met als
doel om het Brabantse erfgoed
te behouden voor de toekomst.
Als verbindende elementen tussen
mensen en hun leefomgeving.
Op dit moment participeert de
Erfgoedfabriek in 11 complexen,
zoals weverij De Ploeg in Bergeijk
en de NS Werkplaats in Tilburg.

Erfgoedcomplexen houden de ver-
halen levend. Ze herinneren ons
aan het verleden, maar bieden ook
kansen voor de toekomst. Over de
industrialisering en opa’s en oma’s
die elkaar in die fabriek ontmoet-
ten. Over kloosters waar gevluchte
kloosterlingen zijn opgevangen,
maar waar ook het meisjesonder-
wijs in Brabant begon. Over de
waterlinies en de forten die ken-
merkend zijn voor de strijd tussen
de Hollanders en de Spanjaarden.

Verhaallijnen
Binnen de geschiedenis van
Brabant staan 4 verhaallijnen
centraal: religieus Brabant

ERFGOED BEPAALT BRABANTSE IDENTITEIT

Terug

Terug

Brabant telt er honderden: kloosters, fabrieken, kazernes, kastelen en landgoederen. Waardevolle iconen die de identiteit vormen van Brabant. Veel van deze erfgoedcomplexen staan leeg of dreigen gesloopt te worden. De Erfgoedfabriek blaast ze nieuw leven in.

Lees meer

Lees meer

HERBESTEMMING ICONISCHE GEBOUWEN

HERBESTEMMING
ERFGOED

HERBESTEMMING
ERFGOED

Erfgoed

BERGOSS
OSS

CHV
VEGHEL

DONGECENTRALE GEERTRUIDENBERG

KLOOSTER MARIËNBURG
’S-HERTOGENBOSCH

KLOOSTER SINT-CATHARINADAL
OOSTERHOUT

LEERFABRIEK KVL
OISTERWIJK

KLOOSTER MARIADAL
ROOSENDAAL

MOB-COMPLEX
WANROIJ

MOEDERHUIS FRANCISCANESSEN DONGEN

WEVERIJ DE PLOEG
BERGEIJK

NS WERKPLAATS
TILBURG

WERK IN UITVOERING

HERBESTEMMING ERFGOED

x

x

De NS Werkplaats in de Tilburgse spoorzone is
beeldbepalend. Het complex maakt deel uit van
een gebied met nogal wat erfgoedcomplexen.
Een groot deel stond op de slooplijst. Totdat de
crisis uitbrak. “Die heeft geleid tot een switch in
denken”, aldus wethouder Berend de Vries.
“Onze ambitie is nu om meer erfgoed te behouden.
Met de renovatie van de NS Werkplaats maken we
een voorheen verboden gebied toegankelijk voor
publiek.”

Kathedrale uitstraling
Gestart wordt met de Locomotiefhal met
kathedrale uitstraling. Het nieuwe onderkomen
voor onder meer de bibliotheek en Seats2Meet.
De inbreng van de Erfgoedfabriek is volgens de
wethouder een enorme steun. “Zonder de
provincie hadden onze plannen er minder
ambitieus uitgezien. Als gemeente hebben
we nu de ultieme kans om een deel van onze
geschiedenis te behouden.”

CRISIS REDT
NS WERKPLAATS

NS WERKPLAATS8/8


7/8

WEETJES

Voorbeelden zijn de locomotiefhal,
ketelmakerij en polygonale loods.

WEETJES

Kenmerken architectuur:
veel glas en staal.

6/8

WEETJES

5/8

De 2e omvangrijke bouwfase was in de jaren 30.

WEETJES

De Koepelhal uit 1902 heeft een spectaculaire
overkapping met knieboogspanten.

4/8

WEETJES

Kenmerken architectuur: baksteen, gevels met sober siermetsel-
werk, vensters met rondboogvormen en gietijzeren ramen.

3/8

WEETJES

De 1e omvangrijke bouwfase
was in de periode 1867-1914.

2/8

WEETJES

In 1863 werd Tilburg de plek voor herstelwerk
van rollend materieel voor Zuid-Nederland.

1/8

x

x

Er gaan meer euro’s in dan het complex ooit waard
wordt. Toch waagt eigenaar Jan Burgmans van
Bruns BV de stap om weverij De Ploeg in Bergeijk
weer de oorspronkelijke fabrieksfunctie te geven.
Het enige industriële complex dat Gerrit Rietveld
in 1958 ontwierp, wordt het toneel van een inter-
nationale sterspeler in het inrichten van musea.

Meerwaarde
De betrokkenheid van de Erfgoedfabriek was
voor Burgmans doorslaggevend. “Ons risico is geminimaliseerd. Maar de meerwaarde is vooral
dat de provincie het fabriekspand en de land-
schapstuin van Mien Ruys bij elkaar wilde houden.
De 2 rijksmonumenten opsplitsen was geen optie.
Daardoor blijft de tuin openbaar. En we gaan een
bezoekerscentrum inrichten over Rietveld, Ruys
en de voormalige weverij. Met het mooiste bedrijf
ter wereld zitten we straks in het mooiste pand ter
wereld.”

DE PLOEG KRIJGT
FABRIEKSFUNCTIE TERUG

WEVERIJ DE PLOEG BERGEIJK8/8

WEETJES

Kenmerkend voor Ruys is ook het
gebruik van griontegels en bielzen.

7/8

WEETJES

Tuinarchitecte Mien Ruys ontwierp een gebogen
wandel-/fietsroute door het Ploegpark.

6/8

WEETJES

Dat geldt ook voor de detaillering van de stalen
raamkozijnen en de kleuren van de buitendeuren.

5/8

WEETJES

Typisch voor Rietveld zijn de betonstenen in de
buitenmuur van het voormalige zuurmagazijn.

4/8

WEETJES

Daarom kreeg het pand een gewelfd
sheddak als overspanning.

3/8

WEETJES

Het ging architect Gerrit Rietveld
vooral om de ruimtewerking.

2/8

WEETJES

Het fabrieksgebouw dateert uit 1957,
het park uit 1958 en 1959

1/8

x

x

x

x

x

x

http://www.brabant.nl/erfgoedfabriek

Brabant Magazine 21 | Ruimte voor Ruimte

Brabant Magazine 21 | Interactief

Technology by MagStream Real Time Publishing