Bouwen op een droomplek

Magazine cover

Nieuwbouw in ruil voor veestal

Meer weten?

ruimtevoorruimte.com

j

Meer weten?

ruimtevoorruimte.com

k

uitgesloten. “Het bedrijf was dus
eigenlijk onverkoopbaar”, zegt
Thomas. Op het woonhuis na
zijn alle stallen 2 jaar geleden
gesloopt. Ook moest het bedrijf
de milieuvergunning en de
varkensrechten inleveren.

“Daarvoor in de plaats kregen
we toestemming om een huis te
bouwen op de plek waar vroeger
de stallen stonden. Dat was anders
nooit gelukt. De provincie wil
minder varkens, wij wilden op
een goede manier stoppen.
Samen met mijn 3 broers bouw
ik nu een langgevelboerderij. Dat
past prima in deze streek. Ik hoop
er komende zomer in te trekken.”

Ondanks zijn afgeronde land-
bouwopleiding, voelde hij er
weinig voor om het ouderlijke
bedrijf over te nemen. Nadat zijn
vader stopte met de koeien, hield
hij nog een tijd de varkens aan.
In 2009 hoorde hij over Ruimte
voor Ruimte. “In onze situatie
was dit een goede manier om
het bedrijf te beëindigen en de
lege stallen te slopen.”

Onverkoopbaar
De veehouderij heeft in het gebied
weinig perspectief. Uitbreiding is

Voor Thomas Mallens uit
Biezenmortel werd het lang-
zaam maar zeker duidelijk.

LANGGEVELBOERDERIJ
VERVANGT VEEHOUDERIJ

‘Het bedrijf
was eigenlijk
onverkoopbaar

Thomas Mallens

Terug

Terug

RESULTATEN TOT NU TOE

RUIMTE
VOOR RUIMTE:

RESULTATEN TOT NU TOE

RUIMTE
VOOR RUIMTE:

We moesten flink investeren. Of stoppen’

Kees en Hennie Bosboom

Langgevelboerderij
vervangt veehouderij

Lees meer

Langgevelboerderij
vervangt veehouderij

Lees meer

gesaneerde grond komen 46
bouwkavels van gemiddeld
1.000 m2 per stuk. “Voor ons
een uitkomst”, vertelt Hennie.

“We hebben geen opvolger en de
gebouwen waren verouderd. Dus
we moesten flink investeren. Of
stoppen. Met pijn in ons hart
kozen we voor het laatste. Het is
allemaal soepel verlopen. Voordat
de grond bouwrijp wordt gemaakt,
moeten we nog 2 plekken met
bodemvervuiling saneren.
Voorlopig blijven we in ons eigen
huis wonen. We houden nog een
paar percelen grond. Ik ga ervan
uit dat de bouwkavels wel worden
verkocht. Hier aan de rand van
Vught is het mooi wonen.”

Sinds kort biedt de ontwikkelmaat-
schappij ook kavels voor andere
woonvragen aan. Bijvoorbeeld
voor energieneutraal wonen en
huisvesting voor mensen met een
zorgvraag. Iedere plek is bijzonder
en kent een eigen verhaal.

‘Een uitkomst’
Manegehouders Hennie en Kees
Bosboom uit Vught verkochten
recent hun grond aan de ont-
wikkelmaatschappij. De paar-
denbakken, kantine en feestzaal
zijn in januari gesloopt. Op de

Ruimte voor Ruimte ontwikkelt
niet alleen bouwkavels voor
vrijstaande woningen in het
buitengebied.

MANEGE MAAKT
PLAATS VOOR WONEN

Terug

Terug

BEKIJK DE VIDEO

BEKIJK DE VIDEO

Manege maakt plaats voor wonen

Lees meer

Manege maakt plaats voor wonen

Lees meer

'WE HOEFDEN NIET LANG
NA TE DENKEN'

er een aan de rand van Haaren.
Ze wonen er sinds 2013.

“We hoefden niet lang na te
denken. Een prachtige locatie
en veel grond. Hier konden we
helemaal naar onze wensen een
huis laten bouwen. Via Ruimte
voor Ruimte weet je precies wat
je koopt. Alles is geregeld, van
een schonegrond-verklaring tot
het bouwrijp maken van de kavel.
Geen verrassingen”, vertelt Paul.

Droomlocatie
Van de 17 kavels op deze locatie
zijn er nu 16 verkocht. “Wij hebben
een van de mooiste. Voor ons een
absolute droomlocatie.”

Per 1.000 m2 gesaneerde grond
wordt 1 bouwkavel ontwikkeld.
De projecten variëren van 3 tot
5 kavels tot grote locaties met
wel 50 kavels. Meer dan 1400
bouwkavels zijn al via Ruimte
voor Ruimte verkocht.

Geen verrassingen
Paul en Chantal Tibosch kochten

Grond en gebouwen in het
buitengebied worden gekocht,
gesloopt en gesaneerd. ‘In
ruil’ geeft de provincie elders
particuliere bouwkavels uit.
Op de mooiste plekken, vaak
aan de rand van dorpen.

‘Via Ruimte voor Ruimte weet je precies wat je koopt

Paul Tibosch

Terug

Terug

Lees meer

Lees meer

verdient de provincie de kosten van een oude sloopregeling terug. Er zijn al veel stallen, kassen en militaire gebouwen gesloopt. Zo wordt Brabant mooier én gezonder.

Een woning op een bijzon-
dere locatie? Dat kan via
de Ontwikkelmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Met de verkoop van bouwkavels op uitzonderlijke plekken

OP EEN DROOMPLEK

Nieuwbouw in ruil
voor veestal

Ruimte

x

x

x

x

www.ruimtevoorruimte.com

Brabant Magazine 21 | Mijlpaal Brabanders

Brabant Magazine 21 | Erfgoedfabriek

Technology by MagStream Real Time Publishing